Cenník prenájmu obytného auta XGO Dynamic 98 P Plus

Hlavná sezóna: 15. jún - 15. september     120,00 Eur s DPH / deň
Mimo sezóny: 16. september - 14. jún    90,00 Eur s DPH / deň
Zľava za prenájom za 10 a viac dní5%
Zľava za prenájom za 15 a viac dní10%
Opakované zapožičanie v rámci 1 rok         10%
Minimálna doba prenájmu sú 3 dni.
Zľavy sa nedajú kombinovať a nevzťahujú sa na príplatky.
Všetky ceny sú  s 20% DPH.

Suma za prenájom sa platí úhradou na účet vo výške 50% z celkovej ceny prenájmu a je splatná do 3 dní od rezervácie a následne pripísaním na účet prenajímateľa, číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 3480 8913 (podľa predfaktúry prosím uveďte variabilný symbol) sa rezervácia mení na záväznú a slúži, ako blokácia termínu. Celkovú sumu za prenájom treba uhradiť najneskôr 14 dní pred začatím nájmu.

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkty pridané na porovnanie

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať ako chcete.