Caravanland s.r.o.
Nad Plážou 4489/18A, 974 01 Banská BystricaIBAN: SK09 0900 0000 0051 3480 8913
BIC: GIBASKBX

IČO: 5105 2628
DIČ: 2120 57 1123
IČ DPH: SK21 2057 1123

Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32495/S

Kontaktujte nás

voliteľné
Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkty pridané na porovnanie

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať ako chcete.